De touwtjes in handen voor een efficiënt en doeltreffend commercieel beleid.

Ben je een organisatie met nood aan een vernieuwende commerciële visie? Of wil je een onderneming starten maar heb je weinig kaas gegeten van de commerciële kant van de zaak?

Commercieel management

Door de ervaring in sales management en het runnen van een eigen sales en marketing gedreven zaak zijn we zeer ervaren in volgende zaken:

- Leidinggeven aan (en motiveren van) de afdeling marketing en verkoop, gericht op het behalen van doelstellingen.

- Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van effectieve strategische verkoopplannen met een duidelijke visie op de sales en praktische acties op korte en lange termijn.

- Uitvoeren van actief personeelsbeleid en zorgen voor een juiste kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting van de afdeling.

- Bewaken van de afdelingsstructuur en het doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen van taken en werkwijzen.

- Zorgen voor samenhang met en tussen verschillende werkprocessen en functies binnen de verkoopafdeling, gericht op het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie en het bewaken hiervan.

- Creëren van randvoorwaarden voor een correcte en effectieve uitvoering van het verkoopbeleid.

- Opstellen en beheersen van marketing- en verkoopbudgetten.

- Verzorgen van verkoop- en marktanalyses, monitoren van trends en ontwikkelingen en het rapporteren hierover.

- Uitbouwen en onderhouden van relaties met (potentiële) klanten en andere relaties

- Voeren van overleg met verschillende afdelingen binnen het bedrijf, met name gericht op het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

- Vertegenwoordigen van bedrijf door deelname aan beurzen, congressen en besprekingen gericht op het vergaren, representeren en delen van kennis.